Rådgivning

Forvaltninger

 

I rådgivning til forvaltninger er sagsprocessen i fokus, herunder tydeliggørelse af kommunikation med borgere og pårørende.

Rådgivning til forvaltninger tager ofte afsæt i psykologiske undersøgelser eller problemstillinger beskrevet i sagsmateriale.

I vores rådgivning trækker vi på udviklingspsykologiske, neuropsykologiske og socialpsykologiske teorier og har et kontinuerligt fokus på etik og værdier.

Rådgivning til forvaltninger kan dreje sig om:

  • At øge forståelsen for borgerens adfærd
  • At støtte håndteringen af borgerens sagsbehandling herunder medvirke til afklaring af  borgerens behov.
  • At øge forståelsen af, hvordan forvaltningens samarbejde med borgere og pårørende kan udvikles.