Kurser og foredrag

Kurser

I PsykologCompagniet tilbyder vi kurser, som kan skræddersys til jeres behov.

Vi udbyder kurser på følgende områder:

Empatiforstyrrelser, herunder autismespektrumsforstyrrelser. Fokus er ikke på diagnosekriterier, men på, hvordan verden opleves af mennesker med empatiforstyrrelser – og hvordan vi bedst møder dem.

Håndtering af problemskabende adfærd. Temaer er affektteoretisk tænkning og Low Arousal-tilgang med henblik på at undgå magtanvendelse. Målet er at give pædagogisk personale en ramme at arbejde ud fra, hvor de kan udvikle egne metoder i tillæg til de metoder, de præsenteres for.

Samspil mellem forskellige diagnoser. Temaet er comorbiditet, og hvordan forskellige psykiatriske diagnoser spiller sammen med hinanden, samt hvordan dette skal håndteres i (sam)arbejdet med personen.

Værdigrundlag og menneskesyn i omsorgen. Temaerne er menneskesyn, omsorgsforståelse, magt og forståelse af personens problematik. Dette kan munde ud i et udviklet og nedskrevet værdigrundlag såvel som i pædagogiske retningslinjer, som kan følges op i supervision om pædagogisk praksis.

Stress hos mennesker med udviklingsforstyrrelser. Temaerne er forståelse af stressfaktorer, advarselstegn og kaostegn, hvor deltagerne vil kunne arbejde med stressprofiler af de borgere, de arbejder med.

Når almindelige opdragelsesmetoder ikke fungerer. For at kunne opdrage børn med udviklingsforstyrrelser, bør man dels have viden om barnets vanskeligheder og oplevelse af verden og dels kende til metoder, som fungerer for disse børn. Metoderne tager udgangspunkt i affektteori og Low Arousal-tilgang.