Supervision

Ledelse

 

Vi tilbyder supervision til ledelse.

Supervision søger at medvirke til udviklingen af professionelt og menneskeligt overblik og handlekraft. Samtidig kan supervisionen sigte mod at udfordre indgroede forestillinger, arbejdsmetoder eller antagelser for at styrke et fremadrettet fokus og skabe nye idéer.

I vores supervision trækker vi på udviklingspsykologiske, neuropsykologiske og socialpsykologiske teorier og har et kontinuerligt fokus på etik og værdier.

I ledelsessupervision er der fokus på den enkelte leders håndtering af ledelsesdilemmaer. Det er muligt at udvikle den enkeltes ledelseskompetencer gennem en undersøgende tilgang i forhold til den konkrete daglige praksis. Det vil være muligt at arbejde med individuelle mål for personlig udvikling.

Et supervisionsforløb hos os indledes med, at der udarbejdes en kontrakt, hvori supervisionens rammer og indhold afklares.