Rådgivning

Opholdssteder & Botilbud

 

Rådgivning til opholdssteder og botilbud tager ofte afsæt i psykologiske undersøgelser eller problemstillinger beskrevet i sagsmateriale.

I vores rådgivning trækker vi på udviklingspsykologiske, neuropsykologiske og socialpsykologiske teorier og har et kontinuerligt fokus på etik og værdier.

I rådgivningen vil fokus oftest være på at afklare barnets, den unges eller den voksnes behov og udviklingsmuligheder.

Rådgivning kan have fokus på:

  • At øge forståelsen for og viden om, hvad der ligger bag personens adfærd, og hvilke behov personen har.
  • At øge mulighederne for at støtte personen og skabe positive oplevelser.

At øge viden om, hvordan man kan håndtere komplekse dilemmaer, herunder håndtere stress og problemskabende adfærd.