Debriefing

Teams

 

Debriefing er samtaler, som giver et team viden om mulige psykiske efterreaktioner på en kritisk hændelse og måder til at håndtere disse på.

Efter en debriefing bliver behovet for opfølgning vurderet, og vi vil i samarbejde med teamet give feedback til ledelsen om det videre forløb.

Der er fokus på:

  • Skabe overblik over situationen/hændelsen.
  • Få klarlagt psykiske efterreaktioner.
  • Styrke kollegialt sammenhold.
  • Skabe positiv selvkontrol.
  • Skabe erfaring og læring på baggrund af hændelsen.