PsykologCompagniet tilbyder psykologiske undersøgelser, rådgivning, supervision samt ledelses- og organisationsudvikling.

Vores samarbejdspartnere er borgere og pårørende, social- og handicapforvaltninger, jobcentre, opholdssteder, dag- og døgnbehandlingsinstitutioner, skoler, STU'er samt støttekontaktpersoner.

Vi samarbejder desuden med Socialstyrelsen, hvor vi er tilknyttet specialistnetværket VISO.

I PsykologCompagniet har vi særlig viden om børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser grundet autisme, ADHD, Tourettes syndrom, OCD, udviklingshæmning og vanskeligheder i det psykiatriske felt.

Vi har tillige viden om udvikling af ledelse og organisationer, bl.a. i forhold til samarbejde, pædagogiske tilgange samt implemteringen af disse, og håndtering af komplekse dilemmaer.