Rådgivning

Borgere & pårørende

 

Rådgivning til borgere og pårørende tager ofte afsæt i psykologiske undersøgelser eller problemstillinger beskrevet i sagsmateriale.

Vores rådgivning til borgere kan dreje sig om:

  • At øge forståelsen af sig selv, herunder ressourcer og vanskeligheder.
  • At skabe nye handlemuligheder og kompenserende strategier i samarbejde med borgeren.

I rådgivning til forældre eller pårørende vil fokus oftest være på at afklare barnets, den unges eller den voksnes behov og udviklingsmuligheder.

Almindelige strategier i børneopdragelse virker ikke på børn med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning og anden psykisk sårbarhed. Derfor står forældre og pårørende overfor en særdeles vanskelig opgave, hvilket rådgivningen tager sit udgangspunkt i.

Rådgivning til forældre eller pårørende kan have fokus på:

  • At øge forståelsen for det, der ligger bag personens adfærd og de behov, personen har.
  • At øge handlemulighederne for at støtte personen bedst muligt.
  • At øge viden om, hvordan man kan håndtere komplekse dilemmaer, man som pårørende eller forældre står overfor i hverdagen.