Undersøgelser

PsykologCompagniet tilbyder psykologiske undersøgelser af børn, unge, voksne og forældre primært med et neuropsykologisk og udviklingspsykologisk fokus.

En undersøgelse hos os indebærer en afdækning af personens ressourcer og eventuelle vanskeligheder på det intellektuelle, personlighedsmæssige, kontaktmæssige og sociale område samt pædagogisk vejledning om, hvordan man bedst støtter personen i hverdagen. Undersøgelserne bliver altid gennemført under hensyntagen til og med respekt for personens aktuelle funktionsniveau.

Undersøgelsen munder ud i en rapport, hvor undersøgelsens resultater bliver gennemgået og forklaret i hverdagstermer med eksempler fra personens liv. Rapporten afsluttes med praktiske pædagogiske strategier til brug for pædagogisk personale, forældre, forvaltning eller personen selv. Vi lægger vægt på, at undersøgelsesrapporten er skrevet, så den kan fungere som et hverdagsredskab i det videre arbejde.

Vi har lang erfaring med undersøgelser i forhold til autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, ungdomskriminalitet og på det sociale og socialpsykiatriske område.

PsykologCompagniet er kendetegnet ved grundighed og psykologisk ekspertise. I vores undersøgelser er der altid mere end en psykolog tilknyttet for at øge brugbarheden og pålideligheden af rapporten.

I PsykologCompagniet udfører vi også forældrekompetenceundersøgelser. Disse er altid udarbejdet i overensstemmelse med Socialstyrelsens anbefalinger og Psykolognævnets retningslinjer. Forældrekompetenceundersøgelser sker ved henvendelse fra kommuner og omhandler forældrenes muligheder for at støtte barnets sundhed, trivsel og udvikling.