Kurser og foredrag

Foredrag

 

I PsykologCompagniet tilbyder vi foredrag, som kan skræddersys til jeres behov.

Vores foredrag tager udgangspunkt i følgende områder:

Empatiforstyrrelser, herunder autismespektrumsforstyrrelser. Fokus er ikke på diagnosekriterier, men på, hvordan verden opleves af mennesker med empatiforstyrrelser – og hvordan vi bedst møder dem.

Håndtering af problemskabende adfærd. Temaer er affektteoretisk tænkning og Low Arousal-tilgang med henblik på at undgå magtanvendelse. Målet er at give pædagogisk personale en ramme at arbejde ud fra, hvor de kan udvikle egne metoder i tillæg til de metoder, de præsenteres for.

Samspil mellem forskellige diagnoser. Temaet er comorbiditet, og hvordan forskellige psykiatriske diagnoser spiller sammen med hinanden, og hvordan dette skal håndteres i arbejdet med personen.

Personlighedsforstyrrelser: Temaerne er baggrunden for udvikling af personlighedsforstyrrelse, samt forståelse og håndtering af samme både ift. forældre, søskende, pårørende og professionelle.

Værdigrundlag og menneskesyn i omsorgen. Temaerne er menneskesyn, omsorgsforståelse, magt og forståelse af personens problematik. Dette kan munde ud i et udviklet og nedskrevet værdigrundlag såvel som i pædagogiske retningslinjer, som kan følges op i supervision på pædagogisk praksis.

Stress hos mennesker med udviklingsforstyrrelser. Temaet er forståelse af stressfaktorer, advarselstegn og kaostegn, hvor deltagerne vil kunne arbejde med stressprofiler af de borgere, de arbejder med.

Når almindelige opdragelsesmetoder ikke fungerer. For at kunne opdrage børn med udviklingsforstyrrelser, bør man dels have viden om barnets vanskeligheder og oplevelse af verden og dels kende til metoder, som fungerer for disse børn. Metoderne tager udgangspunkt i affektteori og Low Arousal-tilgang.