Hvordan gør vi

Low Arousal

 

I PsykologCompagniet arbejder vi ud fra en Low Arousal-tilgang, som handler om at forstå, identificere og håndtere pres og stress hos sårbare mennesker.

Vores faglige fundament er flere psykologiske retninger, herunder neuropsykologi, udviklingspsykologi og socialpsykologi.

Et af de grundlæggende principper ved Low Arousal-tilgangen og PsykologCompagniets menneskesyn er, at:

”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det”.

Det er på den baggrund, vi forstår de mennesker, vi arbejder med. Opgaven er at identificere og forstå de vanskeligheder, en person står med. Disse vanskeligheder kan både være forbigående – forårsaget af stress eller pres i en situation eller over en periode – eller være varige – fx nedsat begavelse, sociale vanskeligheder, sansemæssige forstyrrelser.

Med udgangspunkt i en større forståelse af personens situation, er fokus at støtte personen, pårørende og professionelle til at få dagligdagen til at hænge sammen.

Det er vores målsætning at støtte pædagogisk personale, lærere og forældre til at undgå magtanvendelser og tvang igennem en Low Arousal-tilgang og udvikling af brugbare strategier.

I PsykologCompagniet har vi særlig viden om børn, unge og voksne med gennemgribende og specifikke funktionsnedsættelser. Vi har den nyeste viden om fx autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, angst, udviklingshæmning og om, hvorledes psykiatriske diagnoser kan spille sammen og føre til flere problematikker.

En stor del af den rådgivning, supervision og undervisning vi giver, handler om problemskabende adfærd, herunder udadreagerende adfærd og selvskade. Vi forstår disse som forsøg på at skabe selvkontrol i en kaotisk situation. Vores opgave er i den sammenhæng via Low Arousal-tilgangen at sænke stressniveauet, ændre på krav og hjælpe personen med at skabe positiv selvkontrol.