Debriefing

Individuel

 

Debriefing er samtaler, som giver en medarbejder viden om mulige psykiske efterreaktioner på en kritisk hændelse og måder til at håndtere disse på.

Efter en debriefing bliver behovet for opfølgning vurderet, og vi vil i samarbejde med medarbejderen give feedback til ledelsen om det videre forløb.

Der er fokus på, at:

  • Skabe overblik over situationen/hændelsen.
  • Få klarlagt psykiske efterreaktioner.
  • Skabe positiv selvkontrol.
  • Opnå erfaring og læring på baggrund af hændelsen.